Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

21. sjednica Općinskog vijećaŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 81. i 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj ("Službeni glasnik Općine Tribunj" broj 6/19),  Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 21. sjednicu za ponedjeljak, 29. srpnja 2019. u 17.00 u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Predloženi dnevni red sa pripadajućim materijalima možete pronaći u nastavku.

Pozivamo građane, predstavnike udruga građana te predstavnike medija na sjednicu. Kako je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.


Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.