Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRIBUNJŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj katastarski označene kao čest.zem. 146/60, upisane u Z.U. 3858, K.O. Tribunj, površine 381 m², koja se nalazi u Kornatskoj ulici u Tribunju, na Geodetskoj situaciji izrađenoj od strane Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik od 13. studenoga 2018. godine, koja se prilaže ovom Javnom natječaju i čini njegov sastavni dio, označen točkama A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-A. Predmetna nekretnina predstavlja neizgrađenu česticu zemlje koja se nalazi unutar građevinskog područja naselja unutar zone M1 - mješovite pretežito stambene namjene, sve sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/11, 6/13 i "Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 13/18). Napomena: nekretnina se kupuje po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknade prigovore kupaca. Općina Tribunj neće snositi troškove uređenja nekretnine. Cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz natječaj možete pronaći u nastavku.

Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.