Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

15. sjednica Općinskog vijeća Općine TribunjŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 30. listopada 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. 

 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

 

Prijedlog dnevnog reda 15. sjednice:

  1. Prijedlog Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
  2. Prijedlog Oduke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj,
  3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
  4. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2018. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o umanjenju iznosa isplate sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2018. godinu.

Prijedlog dopune dnevnog reda 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

Predloženi dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvane za dan 30. studenoga 2018. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, dopunjuje se točkama:

7. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj,
8. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 3233/1 k.o. Tribunj),
9. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 3261/2 K.O. Tribunj).

Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.