Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Službenik za zaštitu osobnih podatakaŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Općinski načelnik Općine Tribunj je Odlukom o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Tribunj, KLASA: 008-04/18-01/2, URBROJ: 2182/20-04-18-1, od 23. svibnja 2018. godine, imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Tribunj, a sve sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Općini Tribunj je:

Davorka Brajković, dipl.iur.

e-mail adresa: davorka.brajkovic@tribunj.hr 

službeni telefon broj: 022/446-349

službeni telefaks broj: 022/446-021


Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.