Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

8. sjednica Općinskog vijeća Općine TribunjŠifra artikla:

 • Cijena: HRK~0,00 EUR

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 27. prosinca 2017. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Dnevni red 8. sjednice:

 1. Prijedlog II Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2018. i 2019. godinu,
 2. Prijedlog II. Izmjene Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017.do 2019.god.,
 3. Prijedlog II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2017. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini,
 4. Prijedlog II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu,
 5. Prijedlog II Izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu,
 6. Prijedlog II Izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu,
 7. Prijedlog II Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. godinu, i prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. godinu,
 8. Prijedlog II Izmjene programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017.godinu,
 9.  Prijedlog II Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2017.godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2017.godini,
 10. Prijedlog II Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu,
 11. Prijedlog Plana Proračuna Općine Tribunj za 2018. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2019. i 2020. godinu,
 12. Prijedlog  Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2018.do 2020.god.,
 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2018.godinu,
 14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2018. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godini,
 15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2018. godinu,
 16. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2018. godinu,
 17. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2018. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2018. godinu,
 18. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2018. godinu, i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2018. godinu,
 19. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2018.godinu,
 20. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2018.godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2018.godini,
 21. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu,
 22. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
 23. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2017. godinu
 24. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj u 2017. godini,
 25. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2018. Godinu,
 26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu,
 27. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2018. godinu.

Pošaljite upit

 • Vezani dokumenti
 1. Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj(.docx - 22,47 KB)
 2. II. izmjene i dopune plana Proračuna za 2017. godinu i projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2018. i 2019.(.doc - 647,00 KB)
 3. II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017. do 2019. godine(.doc - 191,00 KB)
 4. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu(.doc - 84,00 KB)
 5. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu(.doc - 32,50 KB)
 6. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 163,00 KB)
 7. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 32,50 KB)
 8. II. izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 37,50 KB)
 9. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 32,00 KB)
 10. II. izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 48,50 KB)
 11. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 33,00 KB)
 12. II. izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 70,00 KB)
 13. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 32,00 KB)
 14. II. izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 40,50 KB)
 15. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 32,50 KB)
 16. II. izmjene Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 46,00 KB)
 17. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 32,00 KB)
 18. II. izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 52,50 KB)
 19. Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 32,00 KB)
 20. Plan Proračuna Općine Tribunj za 2018. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2019. i 2020. godinu(.doc - 636,50 KB)
 21. Plan Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2020. godine(.doc - 204,50 KB)
 22. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tribunj za 2018. godinu(.doc - 59,50 KB)
 23. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (.doc - 72,00 KB)
 24. Zaključak o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (.DOC - 31,50 KB)
 25. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2018. godinu(.doc - 156,00 KB)
 26. Zaključak o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 32,50 KB)
 27. Program zdravstva Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 34,50 KB)
 28. Zaključak o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 32,00 KB)
 29. Program sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 45,00 KB)
 30. Zaključak o prihvaćanju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 32,50 KB)
 31. Program razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 62,50 KB)
 32. Zaključak o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 31,50 KB)
 33. Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 38,50 KB)
 34. Zaključak o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 32,50 KB)
 35. Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja Općine Tribunj u 2018. godini(.DOC - 44,00 KB)
 36. Zaključak o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja Općine Tribunj u 2018. godini(.DOC - 32,00 KB)
 37. Program socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 50,00 KB)
 38. Zaključak prihvaćanju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu(.DOC - 31,50 KB)
 39. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj(.docx - 28,19 KB)
 40. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2017. godinu(.doc - 58,50 KB)
 41. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj u 2017. godini(.doc - 272,50 KB)
 42. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2018. godinu(.doc - 111,50 KB)
 43. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu(.doc - 53,50 KB)
 44. Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2018. godinu(.doc - 102,50 KB)
 45. Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj(.pdf - 13,35 MB)
Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.