Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Obavijesti o Lokalnim izborima 2017.Šifra artikla:

 • Cijena: HRK~0,00 EUR

Lokalni izbori održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine. U nastavku pročitajte dodatne informacije o Lokalnim izborima, kao i informacije o uredovnom vremenu i druge važnije obavijesti Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj.

Odlukama Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/17-04/124, URBROJ: 50301-24/06-17/2; KLASA:022-03/17-04/124, URBROJ: 50301-24/06-17/6 i KLASA: 022-03/17-04/124, URBROJ: 50301-24/06-17/4 od 13. travnja 2017. godine raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za općinske načenike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (lokalni izbori).

Odluke Vlade stupaju na snagu 20. travnja 2017. godine.

Lokalni izbori održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine.

Rokovi teku od 21. travnja 2017. godine u 00:00 sati. 

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Tribunj u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 4. svibnja 2017. godine do 24:00 sata.

Kandidatura

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači.
Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača. 
Potpise birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dužne su prikupiti i političke stranke.
Potreban broj potpisa propisan je člankom 11. i člankom 12. Zakona o lokalnim izborima.
(čl. 21. st. 1. , čl. 9. st. 2. i čl. 10. st. 1. i st. 2. Zakona o lokalnim izborima)

 

KALENDAR VAŽNIJIH DOGAĐANJA:

5. svibnja 2017. godine - objava pravovaljano predloženih kandidacijskih i zbirnih lista.

6. svibnja 2017. godine - zadnji dan za objavu pravovaljano predloženih kandidacijskih i zbirnih lista /do 24:00 sata/

8. svibnja 2017. godine - rok do kojeg su političke stranke dužne odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima /do 24:00 sata/
Krajnji rok do kojeg su kandidati dužni objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava ako je objava pravovaljano predloženih kandidatura bila 5. svibnja.

9. svibnja 2017. godine - krajnji rok do kojeg su kandidati dužni objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava ako je objava pravovaljano predloženih kandidatura bila 6. svibnja.

Pod navedenom objavom smatra se objava u trajanju do završetka izborne promidžbe (članak 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe). 
Kako nije propisan obrazac za objavu podataka o vlastitim sredstvima, navedena objava treba sadržavati okvirne podatke o visini vlastitih sredstava koja kandidat namjerava utrošiti za svoju izbornu promidžbu, te podatke o izvoru tih sredstava. 

13. svibnja 2017. godine - krajnji rok do kojeg su izborni sudionici dužni nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti obrasce: IZ-DP i IZ-TP.

15. svibnja 2017. godine - krajnji rok do kojeg se može podnijeti zahtjev za promatranje izbora i popis promatrača nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu.

Krajnji rok do kojeg su izborni sudionici dužni objaviti obrasce: IZ-DP, IZ-TP i IZ-MO /do 24:00 sata/. Navedena izvješća moraju biti objavljena najmanje 30 dana (članak 12. i članak 24. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe). 

19. svibnja 2017. godine - završetak izborne promidžbe u 24:00 sata. Donacije se mogu prikupljati najkasnije do 24:00 sata.

20. svibnja 2017. godine - izborna šutnja

21. svibnja 2017. godine - DAN IZBORA / Izborna šutnja traje do 19:00 sati.

20. lipnja 2017. godine - krajnji rok do kojeg su izborni sudionici dužni nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti obrazac FIN-IZVJ sa sastavnim obrascima: IZ-DP, IZ-TP i IZ-MO.

5. srpnja 2017. godine - krajnji rok u kojem su izborni sudionici dužni objaviti obrazac FIN-IZVJ sa sastavnim obrascima: IZ-DP, IZ-TP i IZ-MO /do 24:00 sata/. Navedena izvješća moraju biti objavljena najmanje 90 dana. 
(članak 39. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)

Detaljnije informacije o Lokalnim izborima možete pronaći na službenim internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr, a u nastavku pročitajte dodatne informacije o Lokalnim izborima, kao i Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj u razdoblju od 21. travnja do 4. svibnja 2017. godine.

 


Pošaljite upit

 • Vezani dokumenti
 1. NOVO - Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj za 3. lipnja 2017. godine(.doc - 41,50 KB)
 2. NOVO - Priopćenje izbornim sudionicima i medijima o obvezi poštivanja izborne šutnje (drugi krug glasovanja i ponovljeni izbori)(.pdf - 1.002,32 KB)
 3. Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj za 27. svibnja 2017. godine(.doc - 42,00 KB)
 4. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj(.docx - 30,03 KB)
 5. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj(.docx - 30,93 KB)
 6. Rješenja o određivanju biračkih odbora (.pdf - 750,63 KB)
 7. Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj tijekom zaprimanja izvješća vezanih uz financiranje izborne promidžbe(.doc - 42,50 KB)
 8. Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Tribunj(.pdf - 11,33 KB)
 9. Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tribunj tijekom ovjera očitovanja i zaprimanja kandidacijskih lista i kandidatura(.doc - 42,00 KB)
 10. Lokalni izbori - letak Ministarstva pravosuđa RH (Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja)(.pdf - 380,23 KB)
 11. Lokalni izbori - plakat Ministarstva pravosuđa RH (potvrda/ uvjerenje iz kaznene evidencije)(.pdf - 2,25 MB)
 12. Detaljne upute za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije za kandidate na lokalnim izborima(.pdf - 297,79 KB)
 13. Obrazac VII a - Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije(.docx - 12,01 KB)
 14. Obavijest o izdavanju potvrda odnosno uvjerenja iz kaznene evidencije na području Šibensko-kninske županije(.docx - 14,36 KB)
Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.