Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijećaŠifra artikla:

 • Cijena: HRK~0,00 EUR

Ovlasti i obveze Općinskog vijeća i njegovog predsjednika i zamjenika te podaci o aktualnim vršiteljima dužnosti.

Općinsko vijeće

Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, dodjeljuje nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos razvitka i ugleda Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. Vijeće se saziva u roku od 30 dana od objave izbornih rezultata, broji 11 članova, odnosno vijećnika među koje ulaze predsjednik i jedan zamjenik, kojima mandat traje četiri godine i sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Odluke se donose većinom glasova, ako je na sjednici prisutna većina vijećnika. Sjednice su javne.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i organizira te predsjeda sjednicama Općinskog vijeća, 
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata, 
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Predsjednik Općinskog vijećaSlobodan Ukić

Potpredsjednica Općinskog vijeća: Josipa Jerkov


Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.