Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Dokumenti Mjesnog poduzeća d.o.o.Šifra artikla:

 • Cijena: HRK~0,00 EUR

Objave Mjesnog komunalnog poduzeća d.o.o.

Pošaljite upit

 • Vezani dokumenti
 1. Pravila ponašanja na grobljima na području općine Tribunj(.pdf - 749,37 KB)
 2. Odluka o pravilima ponašanja na grobljima u općini Tribunj(.docx - 64,40 KB)
 3. Natječaj za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva " Mjesno poduzeće " d.o.o.(.pdf - 69,45 KB)
 4. Cjenik usluga na groblju Gaj - 2019.(.pdf - 240,83 KB)
 5. Cjenik usluga na Tržnici Tribunj - 2019.(.pdf - 214,33 KB)
 6. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI_2016(.pdf - 211,93 KB)
 7. Javni natječaj za zakup poslovnog prostora (Tržnica) - 2016.(.doc - 70,50 KB)
 8. Sidrište Logorun - cjenik 2019.(.pdf - 198,27 KB)
 9. Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga na Tržnici Tribunj - 2019(.pdf - 1,59 MB)
 10. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI_2018(.pdf - 212,16 KB)
 11. Izgradnja gravitacijskog i tlačnog kolektora i opremanje CS Tribunj 4 i CS Sovlja u Općini Tribunj(.doc - 139,00 KB)
 12. Operativni plan civilne zaštite - 2019.(.pdf - 1,53 MB)
 13. Ponovljeni javni natječaj za zakup poslovnog prostora (Tržnica) (.doc - 79,50 KB)
 14. Registar ugovora u 2018.(.pdf - 442,61 KB)
 15. Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave(.doc - 129,50 KB)
 16. Registar ugovora u 2016.(.xls - 13,50 KB)
 17. Registar ugovora u 2014.(.xls - 25,50 KB)
 18. Zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu(.doc - 42,50 KB)
 19. Odluka o imenovanju službenika za informiranje(.pdf - 67,12 KB)
 20. Plan nabave Mjesnog poduzeća d.o.o. za 2017. godinu(.doc - 48,50 KB)
 21. Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2013.(.doc - 43,50 KB)
 22. Cjenik usluga održavanja zelenih površina po narudžbi pravnih i fizičkih osoba(.pdf - 80,04 KB)
 23. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja_sanacija uvale Sovlja(.doc - 41,50 KB)
 24. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja_gravitacijski i tlačni kolektor(.doc - 45,00 KB)
 25. Opći i tehnički uvjeti priključenja na kanalizacijski sustav(.doc - 106,50 KB)
 26. Plan nabave Mjesno poduzeće za 2016. godinu(.pdf - 77,71 KB)
 27. Javni natječaj za zakup poslovnog prostora (Tržnica)(.doc - 82,50 KB)
 28. Plan javne nabave za 2018. godinu(.pdf - 232,45 KB)
 29. Natječaj za direktora društva 2016.(.pdf - 86,92 KB)
 30. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave(.pdf - 3,84 MB)
 31. Dokumentacija za nadmetanje za nabavu radova - zemljani i građevinski radovi - sanacija obalnog zida u uvali Sovlja(.doc - 137,00 KB)
 32. Registar ugovora u 2017.(.xls - 27,00 KB)
 33. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. -Mjesno poduzece(.pdf - 212,39 KB)
 34. Smjernice za razvoj društva u periodu 2012. - 2016.(.doc - 44,50 KB)
 35. Registar ugovora u 2015.(.xls - 13,50 KB)
 36. Plan javne nabave Mjesno poduzeće d.o.o. za 2013. godinu(.doc - 42,50 KB)
 37. Plan nabave Mjesno poduzeće d.o.o. za 2014. godinu(.doc - 39,50 KB)
 38. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI_2017(.pdf - 205,88 KB)
 39. Zahtjev za pristup informacijama(.pdf - 78,89 KB)
 40. Plan nabave za Mjesno poduzeće za 2015. godinu(.pdf - 77,58 KB)
Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.