Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Jedinstveni upravni odjelŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela

 Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja koji se odnose na: 

-          uređenje naselja i stanovanja

-          prostorno i urbanističko planiranje

-          komunalno gospodarstvo,

-          brigu o djeci,

-          socijalnu skrb,

-          primarnu zdravstvenu zaštitu,

-          odgoj i osnovno obrazovanje,

-          kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-          zaštitu potrošača,

-          zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-          protupožarnu i civilnu zaštitu,

-         promet na svom području i ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

U okviru samoupravnog djelokruga Općina Tribunj osigurava i obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. Tijela Općine su: Općinsko vijeće i općinski načelnik.

Dan Općine Tribunj je 6. prosinca na blagdan Sv. Nikole koji se slavi kao općinski blagdan. Tijela Općine su: Općinsko vijeće i općinski načelnik.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određeni zakonom i drugim propisima i to posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, te poslovi iz područja financija i računovodstva. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnica, a sredstva za rad osiguravaju se iz proračuna Općine, Državnog proračuna te drugih prihoda, sukladno zakonima. Pročelnica ujedno obnaša i funkciju Povjerenice za etiku unutar Općine.

Općinski akti: Statut Općine Tribunj, Pravilnik o unutarnjem radu Općinske uprave te Etički kodeks službenika i namještenika Općine Tribunj.


Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.