Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj - ponovljeni

 • HRK~0,00 EUR

Općina Tribunj je ponovno raspisala Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj i to nekretnine katastarski označene kao čest.zem. 146/60, upisane u Z.U. 3858, K.O. Tribunj, površine 381 m². Tekst Javnog natječaja i sve dodatne informacije možete preuzeti u nastavku.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRIBUNJ

 • HRK~0,00 EUR

Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj katastarski označene kao čest.zem. 146/60, upisane u Z.U. 3858, K.O. Tribunj, površine 381 m², koja se nalazi u Kornatskoj ulici u Tribunju, na Geodetskoj situaciji izrađenoj od strane Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik od 13. studenoga 2018. godine, koja se prilaže ovom Javnom natječaju i čini njegov sastavni dio, označen točkama A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-A. Predmetna nekretnina predstavlja neizgrađenu česticu zemlje koja se nalazi unutar građevinskog područja naselja unutar zone M1 - mješovite pretežito stambene namjene, sve sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/11, 6/13 i "Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 13/18). Napomena: nekretnina se kupuje po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknade prigovore kupaca. Općina Tribunj neće snositi troškove uređenja nekretnine. Cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz natječaj možete pronaći u nastavku.

Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u području sporta i rekreacije za 2019.

 • HRK~0,00 EUR

Objavljen je Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u području sporta i rekreacije za 2019. godinu. Rok za dostavu prijava je 20. svibnja 2019.

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u 2019. godini

 • HRK~0,00 EUR

Ovom Odlukom utvrđuju se organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u 2019. godini (KLASA: 007-02/19-01/1, URBROJ: 2182/20-03-19-1 od 14. siječnja 2019.) i iznosi odobrenih sredstava za financiranje, odnosno sufinanciranje projekata u područjima kultura, sport, humanost i zaštita zdravlja iz Proračuna Općine Tribunj u 2019. godini. U 2019. godini će se iz Proračuna Općine Tribunj financirati provedba projekata i manifestacija u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna. Odluku možete pronaći u nastavku.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, viši stručni suradnik za financije

 • HRK~0,00 EUR

Objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Odsjek za proračun, financije i imovinu, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije. Više pročitajte u nastavku

Javni poziv za dodjelu u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacija "Božićna bajka" i "Novogodišnji program" u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj, Mjesnog poduzeća d.o.o. i Općine Tribunj

 • HRK~0,00 EUR

Općinski načelnik Općine Tribunj raspisao je Javni poziv za dodjelu u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacija "Božićna bajka" i "Novogodišnji program" u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj, Mjesnog poduzeća d.o.o. i Općine Tribunj u 2018. godini. Više pročitajte u nastavku.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za EU fondove - voditelj projekta "Ispunimo njihov dan" (1 izvršitelj/ica)

 • HRK~0,00 EUR

Objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Odsjek za opće i pravne poslove i EU fondove, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za EU fondove - voditelja projekta (1 izvršitelj/ica). Više pročitajte u nastavku.

Javni poziv za dodjelu u zakup javnih površina za pružanje ugostiteljskih usluga na Trgu Pijaca za vrijeme održavanja manifestacija „Međuopćinske“ i „Ženske magareće utrke“ i „51. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ u organizaciji Turističke zajedn

 • HRK~0,00 EUR

Općinski načelnik Općine Tribunj raspisao je Javni poziv za dodjelu u zakup javnih površina za pružanje ugostiteljskih usluga na Trgu Pijaca za vrijeme održavanja manifestacija „Međuopćinske“ i „Ženske magareće utrke“ i „51. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj u 2018. godini. Više pročitajte u nastavku.

Poziv zainteresiranim osobama za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe

 • HRK~0,00 EUR

Općina Tribunj poziva sve osobe s područja Tribunja koje su zainteresirane za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe na brdu Sopalj u Tribunju da se jave u službene prostorije Općine Tribunj u Tribunju, Zamalin 22, svakog radnog dana od 8,00 - 14,00 sati, zaključno do petka 13. srpnja 2018. godine. Više pročitajte u nastavku.

Ponovljeni Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu na korištenje prostora u zgradi bivše Općine Tribunj udrugama koje djeluju na području Općine Tribunj

 • HRK~0,00 EUR

Općinski načelnik Općine Tribunj raspisao je Ponovljeni Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu na korištenje prostora u zgradi bivše Općine Tribunj udrugama koje djeluju na području Općine Tribunj. Više pročitajte u nastavku.

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga na Trgu Pijaca za vrijeme održavanja manifestacija „Ribarska fešta“, „Međuopćinske“ i „Ženske magareće utrke“ i „51. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj

 • HRK~0,00 EUR

Općinski načelnik Općine Tribunj raspisao je Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga na Trgu Pijaca za vrijeme održavanja manifestacija „Ribarska fešta“, „Međuopćinske“ i „Ženske magareće utrke“ i „51. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj u 2018. godini. Više pročitajte u nastavku.

Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu na korištenje prostora u zgradi bivše Općine Tribunj udrugama koje djeluju na području Općine Tribunj

 • HRK~0,00 EUR

Općinski načelnik Općine Tribunj raspisao je Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu na korištenje prostora u zgradi bivše Općine Tribunj udrugama koje djeluju na području Općine Tribunj. Više pročitajte u nastavku.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Tribunj

 • HRK~0,00 EUR

Na temelju članka 21. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17), Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, OIB: 49029215165, je kao davatelj koncesije objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za predmet koncesije - obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Tribunj. Više u nastavku.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent - komunalni i prometni redar (1 izvršitelj/ica)

 • HRK~0,00 EUR

Objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Odsjek za društvene djelatnosti, komunalno gospodarstvo i poslove ureda načelnika, na radno mjesto referent - komunalni i prometni redar (1 izvršitelj/ica). Više pročitajte u nastavku.

Stipendije 2017./2018. godina

 • HRK~0,00 EUR

U ovoj rubrici možete pronaći sve informacije vezane uz stipendiranje učenika i studenata u aktualnoj školskoj/akademskoj godini 2017./2018.

Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Općine Tribunj u 2017. godini

 • HRK~0,00 EUR

Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj poziva trgovačka društva, ustanove, političke stranke, druge organizacije i udruge te građane da podnesu inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Tribunj u 2017. godini.

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.