Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Sjednice Općinskog vijeća 2017. - novi saziv

Na temelju odredbe članka 37. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 91. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 5/13), sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice ( primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Sukladno navedenom, a u skladu s odredbom članka 92, Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj, u nastavku pročitajte pozive na sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj, materijale za sjednice, donesene odluke i akte te zapisnike o radu Općinskog vijeća Općine Tribunj.

 

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.