Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Općina Tribunj

16.08.2019.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Općina Tribunj dana 29. srpnja 2019. godine raspisala Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj. Predmet Javnog natječaja je dio nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj katastarski označene kao čest.zem. 146/60, upisane u Z.U. 3858, K.O. Tribunj, površine 381 m², a nalazi se u Kornatskoj ulici u Tribunju, te je na Geodetskoj situaciji izrađenoj od strane Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik od 13. studenoga 2018. godine, označen točkama A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-A. Predmetna nekretnina predstavlja neizgrađenu česticu zemlje koja se nalazi unutar građevinskog područja naselja unutar zone M1 - mješovite pretežito stambene namjene, sve sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/11 i 6/13, i "Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 13/18). Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 1.400.000,00 kuna.

Živopisno, dalmatinsko mjesto s pripadajućim naseljem Sovlje smjestilo se u srcu obale Šibensko - kninske županije. Posebnost Tribunja upravo je njegov geografski položaj i podijeljenost na urbani kopneni dio i poluotočnu povijesnu jezgru unutar koje se danas nalaze zgrada Općine, ured Turističke zajednice, pošta, župni ured, kulturni centar te nekoliko ugostiteljskih objekata različite primjene.

Povijest mjesta zajedno s podrijetlom imena i navikama stanovništva najbolje su prikazani u knjizi „Sela šibenskog kotara“ autora don Krste Stošića. Od 13. – 17. stoljeća izmijenili su se mnogi nazivi mjesta. Kroz cijeli taj period provlači se ime Jurjevgrad koje je označavalo utvrdu na brdu Sv. Nikole, o čemu je pisao i mletački zapovjednik i providur Leonardo Foscolo oko 1650. godine.

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.