Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Javni natječaj za prodaju dijela nekretinine u vlasništvu Općine Tribunj

16.08.2019.

Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 8/17), Općina Tribunj dana 16. kolovoza 2019. godine, objavljuje

OBAVIJEST

o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj

 

 

               Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Općina Tribunj dana 29. srpnja 2019. godine raspisala Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj.

               Predmet Javnog natječaja je dio nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj katastarski označene kao čest.zem. 146/60, upisane u Z.U. 3858, K.O. Tribunj, površine 381 m², a nalazi se u Kornatskoj ulici u Tribunju, te je na Geodetskoj situaciji izrađenoj od strane Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik od 13. studenoga 2018. godine, označen točkama A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-A.

               Predmetna nekretnina predstavlja neizgrađenu česticu zemlje koja se nalazi unutar građevinskog područja naselja unutar zone M1 - mješovite pretežito stambene namjene, sve sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/11 i 6/13, i "Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 13/18).

               Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 1.400.000,00 kuna.

               Jamčevina iznosi 140.000,00 kuna, a uplaćuje se na žiro račun Općine Tribunj naznačen u tekstu Javnog natječaja.

               Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave ove Obavijesti u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" te se ponude za kupnju dijela nekretnine izložene u istom mogu podnijeti zaključno do 31. kolovoza  2019. godine.

               Javno otvaranje ponuda održat će se dana  09. rujna 2019. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

               Cjeloviti tekst Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj i pripadajući grafički prilog objavljeni su na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj www.tribunj.hr kao i na Oglasnoj ploči Općine Tribunj.

 

 

                                                                                                        OPĆINA TRIBUNJ

 

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.