Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Obavijest o prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti - radovi na uređenju plaže Sovlje u Tribunju - 1. faza

11.02.2019.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Tribunj planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na uređenju plaže Sovlje u Tribunju - 1. faza.

Sukladno odredbi članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Nadalje, sukladno odredbi članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/17), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ovim putem javni naručitelj - Općina Tribunj dodatno obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte kako je putem EOJN RH stavio na prethodno savjetovanje nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika radova, skupa s pripadajućim grafičkim prilozima.    

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do dana 16. veljače 2019. godine.

Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju i objaviti ga putem EOJN RH.

 

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.