Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju

27.09.2018.

        REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA TRIBUNJ
  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 
KLASA: 361-02/18-20/1
URBROJ: 2182/20-04-18-1
Tribunj, 27. rujna 2018.
 
 
 
SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 
 
 
Predmet: Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju
 
 
Poštovani,
 
Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Tribunj planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju.
 
Sukladno odredbi članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.
 
Ovim putem javni naručitelj Općina Tribunj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.      
                                                                            
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 8. listopada 2018. godine. 
 
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: davorka.brajkovic@tribunj.hr
 
Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće i objaviti ga na svojim internetskim stranicama. 
 
 
Privitak:
- nacrt dokumentacije o nabavi,
- nacrt troškovnika.
Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.