Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

15.01.2018.

 Općina Tribunj poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Tribunj, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Tribunj ,da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu. 

 Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekte/manifestacije/građanske inicijative  za sljedeća prioritetna područja: 
01. Razvoj civilnog društva 
02. Djeca i mladi
03. Kultura 
04. Sport i rekreacija 
05. Socijalna skrb i zaštita zdravlja.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 16. veljače 2018.  Razmatrati će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Općine Tribunj) na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2018. godinu – ne otvarati. 

 

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.